ClassBooks

ENGELSKE ANTOLOGIER

Noise from Australia

Noise From Australia

Antologien med australske tekster består af 16 tekster med en bred genremæssig spredning og tilhørende billeder og filmklip, bl.a. er der klip fra “Australia” med Nicole Kidman i hovedrollen.

Antologien belyser primært konflikten mellem aboriginals og hvide. Raceproblemerne belyses i Thea Astleys fantastiske novelle “Heart is Where the Home is”. Archie Roach, der selv tilhører “the stolen generation” bidrager med sangen “Took the Children Away”, og et uddrag af Doris Pilkington Garimaras roman “Follow the Rabbit Proof Fence”  uddyber, hvad man med rette kunne kalde et folkemord. Henry Lawsons udødelige klassiker “The Drover’s Wife” og den moderne version novellen “The Drover’s De Facto” viser bush-kvindens liv. Antologien rummer også tekster af Australiens nationaldigter Les. A. Murray, der selv har indtalt to digte, som trækker tråden op til livet i det moderne Australien.

Alle tekster er indtalt af australiere, og teksterne har pædagogiske arbejdsspørgsmål.
NB: Antologien findes også i en online-udgave i LECTIO

Indholdsfortegnelse

Antal

Price: DKK7,500.00

Shipping: DKK0.00

Loading Opdaterer kurv…

Macbeth Highlights

Macbeth Highlights

Antologien tematiserer den tragiske helt og skæbnen over for det frie valg.
Udgivelsen omfatter følgende: alle centrale scener knyttet til de to valgte temaer i stykket, glosseret på engelsk, og med engagerende
indtalinger af bl.a. Ian Burns og Tom McEwan.
Hver scene indledes med et kort elizabethansk musikstykke til at anslå scenens stemning. Desuden finder man arbejdsopgaver til alle scener: tekstopgaver, lytteøvelser og visuelle opgaver bestående af filmklip, still-billeder, malerier og tegneserier. De mange forskellige kreative arbejdsopgaver udnytter SMART Boardets , ActivBoardets og Mindboardets værktøjer – lige til at gå til!
Shakespeares tid og teater levendegøres via et slideshow med farverige billeder, underliggende musik og voice-over, en helt ny måde at
præsentere perioden på.
Shakespeares sprog bliver gjort lettilgængeligt ved hjælp af interaktive elevopgaver.
To essays “My Black and Deep Desires” og “Macbeth’s Free Fall” lægger op til en diskussion af de centrale temaer.
Køb “Macbeth Highlights” og få alt leveret på et USB-stick og kom nemt i gang. Alle medier er i spil i materialet, alle læringsstile aktiveres, kompetencerne blomstrer.

NB: Antologien er på vej i online-version i Lectio. (Kontakt os for dato)

Indholdsfortegnelse

Antal

Price: DKK7,500.00

Shipping: DKK0.00

Loading Opdaterer kurv…

20 Famous Speeches

20 Famous Speeches

”20 Famous Speeches” er et udvalg af uforglemmelige taler. Indtalingerne er enten autentiske eller indtalt af englændere og amerikanere.
Antologien rummer taler med mange forskellige emner: stemmeret for kvinder, ophævelsen af apartheid, Berlinmuren, Indiens løsrivelse fra det britiske imperium, terrorangrebet mod USA 9/11. Uddrag af Barak Obamas historiske sejrstale den 4.nov. 2008 og af indsættelsestalen den 20. jan. 2009 er også medtaget.
Alle tekster har arbejdsspørgsmål. I indledningsdelen til hver tale finder man en præsentation af taleren og oplysninger om den historiske baggrund. De 20 taler er valgt på grund af deres historiske betydning, men er selvsagt også velegnede til retoriske analyser. I antologien finder man en lydbaseret introduktion til de mest gængse retoriske figurer til støtte for dette arbejde.
Den elektroniske tavle er som skabt til retorisk analyse. Prøv med farvemarkeringer at vise de forskellige retoriske figurer, så talen opleves visuelt. Eleverne vil elske disse taler, der giver et levende indblik i historiens forløb, – så “get on board”

NB: Antologien kommer i en online-udgave i LECTIO

Indholdsfortegnelse

Antal

Price: DKK7,500.00

Shipping: DKK0.00

Loading Opdaterer kurv…

Byways and Highways

Byways and Highways

Teksterne er indtalt af englændere og amerikanere med lyden som en integreret del af tekstoplevelsen. Antologiens tekster lægger op til en diskussion af, hvorfor nogle mennesker kommer igennem modgang uden at bryde sammen, mens andre vælger selvmordet som f.eks. i Ernest Hemingways novelle ”Indian Camp” og i Alan Sillitoes ”On Saturday Afternoon.”

Aktiv dødshjælp/euthanasia indgår som tema i flere af antologiens andre tekster bl.a. i uddraget fra ”Whose Life Is It Anyway?” af Brian Clark. I essayet  ”Thoughts about Abortion” gør Anna Quindlen rede for sit syn på abort. Dette emne behandles også grundigt i antologien.

Tegneserierne viser gennem humorens briller, hvordan frygten for døden kan overvindes, når livet bider. Mange flere spændende tekster kan læses i ”Byways and Highways.”

NB: Antologien kommer i en online-udgave i LECTIO

Indholdsfortegnelse

Antal

Price: DKK7,500.00

Shipping: DKK0.00

Loading Opdaterer kurv…

Art Is Long

Art Is Long

Art Is Long-antologien fokuserer på kunst, musik, arkitektur og litteratur. Antologien dækker mange genrer. Der er essays, noveller, romanuddrag, digte, installation, billeder, tegneserier, filmklip, musik og journalistik. Et par sjove tegneserier sætter gang i en diskussion om, hvad god kunst er.  I antologien vil der være rig mulighed for at arbejde med mange undertemaer, som kan udgøre et lille forløb. F.eks. er der en interessant kobling mellem Jeanette Wintersons novelle “The Architect of Unrest”, uddraget af John Ruskins “The Nature of Gothic”” og den velkendte Graham Green novelle “The Destructors”. Alle tre tekster har arkitektur som tema.
Antologien har arbejdsspørgsmål, som guider lærer og elever gennem kunstens og litteraturens verden. Indtalingerne af alle tekster af native speakers levendegør litteraturen på en fantastisk måde. Prøv f.eks at lade eleverne lytte til Nick Hornbys novelle “NippleJesus” og bemærk forskellen mellem at læse og lytte til teksten. Alle elevernes sanser aktiveres i dette engagerende undervisningsmateriale, som også har mange kreative arbejdsspørgsmål.

NB: Antologien kommer også i en online-udgave i LECTIO (Kontakt os for dato)

Indholdsfortegnelse

Antal

Price: DKK7,500.00

Shipping: DKK0.00

Loading Opdaterer kurv…

Life & Death

Life & Death

Antologien tematiserer eksistentielle problemer og omfatter følgende genrer: Noveller, story bytes, romanuddrag, poesi, sange, drama, journalistik, billeder, tegneserier, reklamer, tegnefilm og filmklip. Alle teksterne er indtalt af englændere og amerikanere med lyden som en integreret del af tekstoplevelsen.  Life And Death indeholder Hamlets berømte monolog ”To Be or Not to Be” og scenen med graverne ”Alas, Poor Yorick” – begge med medrivende filmklip, som fint kan kombineres med læsning af uddraget fra Jonathan Safran Foers roman ”Extremely Loud and Incredibly Close”, hvor drengen Oskar, der har mistet sin far under 9/11-angrebene i New York, får rollen som Yorick i en skoleforestilling. Læs mange flere spændende tekster i ”Life And Death.”

NB: Antologien kommer også i en online-udgave i LECTIO

Indholdsfortegnelse

Antal

Price: DKK7,500.00

Shipping: DKK0.00

Loading Opdaterer kurv…

9/11

9/11

”9/11”- antologien giver læserne et indblik i dagen, som ændrede verden. Antologien omfatter følgende genrer: Tale, brev, journalistik, poesi, sange, romanuddrag, billeder, tegneserier og filmklip. Indtalingerne er enten autentiske eller indtalt af amerikanere med lyden som en integreret del af tekstoplevelsen. Bidragsyderne til ”9/11” beskriver, hvordan begivenhederne den dag påvirkede dem. Nogle fortæller om deres færden, andre om deres følelser dengang og nu, og igen andre reflekterer over de politiske perspektiver. De overlevende giver bevægende førstehåndsberetninger. Teksterne viser alle, hvorledes 9/11 kom til at ændre opfattelsen af verden for mange mennesker. Kendte forfattere som Ian McEwan, Bonnie Greer, Jonathan Safran Foer og Lawrence Ferlinghetti er repræsenterede; men også mindre kendte forfattere og journalister har bidraget. Sidst, men ikke mindst, kan man læse vidnesbyrd fra almindelige mennesker, som tilfældigvis befandt sig tæt på eller inden i The World Trade Center.

Ved hjælp af humor viser tegneserierne den historiske dags påvirkning af den almindelige amerikaner, -og resten af verden. ”9/11” vil give lærere og elever et stærkt indtryk af dagen, der ændrede verden.

NB: Antologien kommer også i en online-udgave i LECTIO

Indholdsfortegnelse

Antal

Price: DKK7,500.00

Shipping: DKK0.00

Loading Opdaterer kurv…

Full Stop

Full Stop

”Full Stop” viser menneskers forhold til døden. Teksterne er indtalt af forfatterne selv eller af englændere og amerikanere med lyden som en integreret del af tekstoplevelsen. Antologien omfatter følgende genrer: Noveller, story bytes, poesi, drama, tv-sketch, taler, erindringer, sange, billeder, tegneserier, reklamer og filmklip.  Fascinationen af døden kan læses i W.B. Yeats digt ”An Irish Airman Foresees his Death”  og i den helt unge digter Emily Middletons ”My Future”, hvor vi følger en selvmordsbomber, kort før der trykkes på udløserknappen. ”A Hanging” af George Orwell skildrer offers og bøddels reaktion, da de står ansigt til ansigt med døden. Digtet ”Do Not Go Gentle Into That Good Night” af Dylan Thomas opfordrer til kamp mod døden, og i et uddrag af romanen ”Fly Away Peter” af David Malouf beskrives en soldats tanker i en kampscene fra 1. verdenskrig.
En afdøds eftermæle og erindringen om afdøde udtrykkes i Elton Johns sang ”Candle in the Wind”, som sammen med Earl Spensers mindetale udgør en smuk hyldest til prinsesse Diana i forbindelse med hendes tidlige død. Oprah Winfrey udødeliggør i sin bevægende mindetale USAs store borgerrets-ikon, Rosa Parks. Mange andre kendte forfattere har behandlet livets slutning og skrevet kloge ord i denne antologi, der giver stof til mange diskussioner i klassen.

NB: Antologien kommer også i en online-udgave i LECTIO

Indholdsfortegnelse

Antal

Price: DKK7,500.00

Shipping: DKK0.00

Loading Opdaterer kurv…

Mixed Bag of Goodies

Mixed Bag of Goodies

Antologien indeholder sprogligt lettilgængelige tekster fra de tidligere udkomne ClassBooks-antologier. Alle tekster er indtalt af “native speakers.” Udgivelsen henvender sig især til begynderniveauet på de gymnasiale uddannelser og folkeskolens ældste klasser.  Der lægges op til arbejde med mange små temabaserede forløb i tekstudvalget.
Et oplagt forløb er  “Growing Up”, hvor Iain Banks novelle “Under Ice” og “Three Shots” af  E. Hemingway relateres til Blake Morrisons erindringsbog “When Did You Last See Your Father?” og digtet “Lucy” af W. Wordsworth. Prøv at lade eleverne lytte til teksten og bagefter tale om deres umiddelbare oplevelse af den. Hvad med at prøve at bruge en længere tekst som ugens historie, hvor man lytter til et par sider hver time, eller send eleverne en lydfil som udgangspunkt for en lille skriftlig opgave, eller lad dem skrive en fortsættelse af teksten…
Der er et utal af muligheder, og du får god hjælp i de mange opgaver til teksterne.

NB: Antologien kommer også i en online-udgave i LECTIO (Kontakt os for dato)

Indholdsfortegnelse

Antal

Price: DKK7,500.00

Shipping: DKK0.00

Loading Opdaterer kurv…

From Cradle To Grave

From Cradle To Grave

Antologien giver forskellige bud på, hvordan mennesker reagerer i krisesituationer. Teksterne er indtalt af englændere og amerikanere med
lyden som en integreret del af tekstoplevelsen. Nogle af psykiateren Elizabeth Kübler-Ross’ forskningsresultater om døden og dødsprocessen
kan læses i essayet ”On Death and Dying.” Dette essay udgør kerneteksten, ud fra hvilken de øvrige tekster i ”From Cradle To Grave” kan forstås.
I sine erindringer ”And When Did You Last See Your Father?” prøver Blake Morrison at overvinde sorgen efter tabet af sin far. Samme problemstilling ses i Gabeba Baderoons digt ”The Pen”, som i øvrigt er indtalt af forfatteren selv.
Det ultimative udtryk for sorg skildres i  W.H. Audens velkendte digt  ”Funeral Blues”; mens Kate Chopins novelle ”The Story of An Hour”
viser, hvorledes chok over  tabet af en ægtefælle, kan vendes til nye muligheder. ”Romeo and Juliet” af William Shakespeare er indbegrebet
af den tragiske kærlighedshistorie, hvor de elskende vælger døden sammen. Læs mange flere hjerteskærende historier i ”From Cradle To Grave”

NB: Antologien kommer også i en online-udgave i LECTIO (Kontakt os for dato)

Indholdsfortegnelse

Antal

Price: DKK7,500.00

Shipping: DKK0.00

Loading Opdaterer kurv…