Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/classbooks.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-includes/cart.class.php on line 434

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/classbooks.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-includes/cart.class.php on line 444
KØBS- OG SALGSBETINGELSER |

ClassBooks

KØBS- OG SALGSBETINGELSER

Betingelser for salg, levering og brug af ClassBooks-antologierne:
Antologierne leveres både til SMART Boardet , ActivBoardet og Mindboardet, (og i en online-version til brug i LECTIO.)

Ordre modtages kun fra skoler med EAN-nummer. Oplys derfor EAN nummeret ved alle henvendelser.
Ved bestilling bekræfter kunden at være indforstået med disse betingelser for salg, levering og brug.
Betaling: Skolen modtager en elektronisk faktura til den oplyste e-mailadresse, og gennemfører betalingen på basis af denne. Leveringen foretages umiddelbart efter ordrens afgivelse med mindre andet oplyses til kunden.
Levering: Leveringen foregår pr post eller elektronisk – se faktura

Vilkår for brug af ClassBooks: ClassBooks må udelukkende bruges af lærere og elever på den skole, der har købt retten til brug af produktet ClassBooks har copyright på alt materiale leveret af ClassBooks ApS,  og materialet må ikke sælges eller videregives, helt eller delvist til tredjepart. ClassBooks er mærket med skolens navn som vandmærke

Ansvarsfraskrivning:
Classbooks ApS fraskriver sig ethvert ansvar for krav som tredjemand måtte rejse mod skolen og/eller brugere af Classbooks i anledning af Classbooks krænkelse af tredjemands ret Værneting: Dansk ret er gældende for alle tvister. Eventuelle tvister afgøres ved retten i Randers på dansk.

Ændring af Betingelser for salg, levering og brug: Betingelserne opdateres løbende, og det er kundens og brugerens eget ansvar at holde sig informeret om gældende version.

ClassBooks ApS
01.04.2015

IN ENGLISH: Conditions for sale, delivery and use of ClassBooks- anthologies

Orders are only received from schools.
By ordering, the customer accepts the conditions for sale, delivery, and the use of ClassBooks
Payment: The school will receive an electronic invoice to the specifed e-mail address and the payment will be carried out based on this. The invoice specifies the method of delivery. The delivery will follow shortly after the payment has been received
Delivery: Delivery by mail – see invoice
Conditions for the use of ClassBooks: ClassBooks must solely be used by teachers employed at the school and students attending the school at which the rights to the use of the product have been purchased. ClassBooks remains ClassBooks ApS’ property and must not be sold or forwarded neither wholly or partly to third party.  ClassBooks carries a watermark stating the school’s name.
Limited Liability: Classbooks ApS renounces all claims that third party may raise to the school and/or users of Classbooks in connection with infringement. Classbooks ApS renounces responsibility for defects and faults in the product and what it might cause of damage to the environment in which it is used.
Abitration Clause: Danish law is valid in all disputes. Any disputes that may arise will be settled in Danish by the court in Randers.
Change of Condition concerning Sale, Delivery and Use: Conditions will be updated currently and it is the responsibility of the customers and users to stay informed about the valid version.

ClassBooks ApS
April 1st, 2015