ClassBooks

Gør bibliotekaren synlig

GØR BIBLIOTEKAREN SYNLIG

Min skoles bibliotekar er kommet med et forslag om en mere aktiv brug af hendes kompetencer, og jeg har allerede med stor succes afprøvet en ny brug af bibliotekaren i mine klasser, når eleverne skal skrive eller arbejde med større opgaver. Bibliotekarens forslag gik i store træk ud på, at lærere skulle bestille besøg af bibliotekaren i deres klasser i forbindelse med opgaveskrivning således, at eleverne var motiverede for vejledning i informationssøgning.

Innovationsopgaven i AT rummer store udfordringer for selv garvede undervisere, ikke mindst pga. de metodebarrierer, der ofte ligger mellem de to samarbejdende fag. I dette tilfælde indgik kemi og dansk i 2g i AT- innovationsopgaven, der havde fokus på Det gode liv i byen, nærmere bestemt ORGANISK AFFALDSSORTERING med krav om en innovativ løsning af en affaldstype, der udgjorde et forureningsproblem i byen, og hertil en formidlingsopgave i dansk. Her kan man godt føle, at man som underviser er kommet ud på rigtigt dybt vand uden at kunne bunde. Hvilke artikler kan man henvise eleverne til? – og hvordan får man adgang til de relevante databaser? Er der overhovedet nogle brugbare artikler på dansk, eller er det engelsksprogede artikler, man skal have fat i? Efter elevernes valg af affaldstype var de stærkt motiverede for redskaber til informationssøgning ikke mindst fordi almindelig google-søgninger ikke viste brugbare kilder! Bibliotekaren kunne vise, hvordan man trunkerede, dvs. brugte et specialtegn f.eks. * til at søge på ordet affald* og demonstrerede, at man derved kunne søge på alle mulige sammensætninger med ordet affald. Endvidere fik eleverne repeteret, hvordan man får adgang til naturvidenskabelige databaser, og hvordan man kan bestille artikler direkte ind i ens egen mail-box med levering ca. 5 minutter efter bestilling, eller få dem tilsendt udprintet via snail-mail. Især bestillingen online af artikler til egen mail-box vakte begejstring. Endvidere fik eleverne at vide, at de web-ressourcer, som bibliotekerne henviser til, har høj faglig kvalitet. Alle kilder er godkendt af fagfolk. Som konklusion kan jeg sige, at bibliotekaren satte eleverne på rette spor, så de kunne komme i gang med den stillede opgave.

Mine elever skal til skr. eksamen i dansk med internetadgang, så også her er god teknik i informationssøgning og kildekritik på dagsordenen. Jeg bestilte bibliotekaren til at hjælpe eleverne i min 2g med at finde relevante kilder til at løfte en essay-opgave om SLADDER (dens fordele og ulemper) op over small-talk-niveauet. Bibliotekaren gav først et generelt oplæg omkring relevante databaser, og gik herefter rundt og hjalp hver enkelt elev. En elev udtrykte efterfølgende sin tilfredshed med bibliotekarens vejledning på denne måde: ” Jeg synes, bibliotekarens hjælp er afgørende i udformningen af en opgave. I stedet for, at man skal sidde og søge på Google og sortere i hjemmesider, hvis troværdighed man ikke har kendskab til, kan bibliotekaren vise os databaser, som fungerer som troværdige kilder, som bibliotek.dk, hvor vi selv kan filtrere søgningen (vil man f.eks. have bøger, artikler eller film). Vi sparer altså en masse tid på søgninger efter relevant viden til vores stile, men altafgørende er det, at vi er sikre på, at det, vi læser, er fakta. Da det er skrevet af fagfolk, behøver vi ikke tvivle på, om det kan bruges i en stil, vi skal kun koncentrere os om, om det kan passe ind i lige vores stil. Det er en kæmpe gevinst, når der er pres på med lektier og afleveringer – man kan bruge tiden på at få skrevet opgaven i stedet for at søge forgæves på Google. Jeg tror derfor på, det er gavnligt for alle med bibliotekarhjælp, lige meget hvor dygtig man er til at skrive og søge informationer i forvejen.” Behøver jeg tilføje, at bibliotekaren, som eleverne nu kalder ved hendes fornavn, allerede er booket til at hjælpe med informationssøgning til den næste stil?