ClassBooks

Kunst skaber dialog

Kunst skaber dialog

Jeg har altid mine dansk- og engelskklasser med på det lokale kunstmuseum i Randers mindst en gang hvert semester. Der sker noget positivt både med elevrollen og lysten til at ytre sig, når man træder ud af klasseværelset og ind i et professionelt rum, der sender tydelige opfordringer til eleverne om at italesætte deres oplevelser. Som intet andet læremiddel formår kunsten at engagere ALLE elever/beskuere og på samme tid underholde, provokere og give anledning til refleksion og diskussion om de visuelle indtryk.

Denne gang er det en Peter Carlsen – udstilling, som er målet med besøget. Peter Carlsen er samtidskunstner og hans billeder inviterer med deres belysning af aktuelle problemstillinger eleverne til stillingtagen og dialog. Temaerne er f.eks. Danmarks krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan, miljø- og affaldsproblemerne, som livet i velfærdsstaten skaber, de 7 dødssynder, der er blevet anerkendte værdier, og ikke mindst spørgsmålet om, hvad det vil sige at være dansk. Der er således nok at forholde sig til for eleverne.

Udfordringen for læreren – ikke mindst i et sprogfag som engelsk, er at igangsætte aktiviteter, der dels har den sproglige træning både skriftligt og mundtligt i centrum og dels aktiverer alle elevernes fag-kompetencer i deres kunstneriske valgfag.  Jeg sammensætter grupperne, så der i hver gruppe er en elev med billedkunst og derudover placeres elever med musik, mediefag og drama i grupper, der kræver redskaber fra disse fag for at kunne løse arbejdsopgaverne. Her kommer 4 eksempler på gruppeopgaver (oversat til dansk), der har alle kunstneriske fag i spil i forhold til engelsk.

  1. Lav et indslag til en lydavis. Det skal være en on-location reportage i hvilken I fortæller lytterne om udstillingen og interviewer en eller to ”gæster” i udstillingen om deres syn på billederne/et specielt billede...Brug mobiltelefonen. I låner mobil-højttaler til præsentationen.
  2. Lav poetry slam/spoken word på et eller to af Peter Carlsens billeder . Opføres for klassen. Læg teksten op i klassens facebook-gruppe. Få inspiration til at løse opgaven  af tidl. DM i poetry slam Peter Dyreborg: https://www.youtube.com/watch?v=b3YXq4lhXDo
  3. Vælg et par billeder, der viser, hvordan Peter Carlsen bruger HUMOR og de 7 dødssynder i sine billeder. Lav et par korte billedanalyser med fokus på disse spørgsmål.

DE 7 DØDSSYNDER:

Hovmod, griskhed, utugt, misundelse, frådseri, vrede og dovenskab.
ALLE I GRUPPEN skal udtale deres mening. Der laves en video-optagelse af meningstilkendegivelserne.

  1. Skriv en anmeldelse af udstillingen til Amtsavisen med fokus på Peter Carlsens syn på DANSKHED. Vælg et par billeder til artiklen og begrund, hvorfor disse billeder er centrale. Læg anmeldelsen op i klassens facebook-gruppe. Anmeldelsen læses op på museét .

En fagperson fra museét – i dette tilfælde museumsdirektør Lise Jeppesen – introducerer kort til Peter Carlsens kunstneriske univers og placerer ham kunsthistorisk. Herefter er der ca. en time til at løse den stillede opgave med mig som coach, hvilket giver mig rollen som den, der træder ind i aktiviteten og forsøger at guide arbejdet videre uden at lægge hverken mit kunstsyn eller bud på løsningen af opgaven ned over eleverne. Eleverne tør tydeligvis mere rent sprogligt, end i de vante rammer og roller i klasserummet. Er det pga. kompetencen fra det kunstneriske fag? Er det, fordi der ingen facitliste er på kunsten? Er det, fordi mediet (især mobiltelefonen) fjerner projektørlyset fra eleven og lægger sprogtræningen ind i mediet? Der ligger nogle svar gemt her, tror jeg. I hvert fald oplever jeg hver gang, vi arbejder på kunstmuseét, at stille elever får en stemme.

En af mine elever siger følgende om besøget: ”Det er godt at komme ned på f.eks. Randers kulturmuseum, fordi det hjælper med at fokusere på arbejdet. Omgivelserne gør, at man ved, hvad man skal arbejde med. Det er også nemmere at analysere billeder, når man ser dem i deres virkelige farver, billeder på nettet kan have ændret “farvetoning””

Konkluderende kan jeg som underviser kun sige, at der udover de faglige gevinster i at arbejde i et kunstmuseum også ligger en dannende og opdragende funktion i at beskæftige sig med kunst, og det er også en fin sidegevinst at få med i sine læringsdesigns.

 

Læs mere her om bl.a. elevernes syn på museumsbesøget:

 

http://amtsavisen.dk/randers/ud-af-klassevaerelset-og-bliv-klogere

http://amtsavisen.dk/randers/interessant-at-slippe-vaek-fra-tavlen

 

http://amtsavisen.dk/randers/carlsen-og-dalsgaard-er-ren-spot-on